Анотації дисциплін

"Соціально-педагогічна робота у сфері ВІЛ/СНІД"

Деталі

 

АНОТАЦІЯ ДО ВИБІРКОВОГО КУРСУ
«СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА У СФЕРІ ВІЛ/СНІД» 
для студентів зі спеціальності «Соціальна педагогіка» 
(4 курс)
 Проблема ВІЛ/ СНІДу останніми роками набула широкого розповсюдження це свідчить, що дана проблема стосується не тільки представників вразливих груп, а й фактично суспільства загалом. Саме тому, назріла нагальна необхідність підготовки соціальних працівників у сфері ВІЛ/СНІД.
Запропонований курс спрямований на розкриття сучасних концептуальних імперативів у первинній, вторинній та третинній профілактиках у сфері ВІЛ/СНІД та підготовку соціальних працівників/ соціальних педагогів до практичної діяльності.
Мета курсу: розкрити особливості соціально-профілактичної діяльності у сфері ВІЛ/СНІД та сформувати у студентів навички практичної соціальної роботи з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІД.
Після вивчення даного спец курсу у студентів будуть сформовані наступні знання:
- цілі, стратегії, принципи роботи у сфері ВІЛ/СНІД;
- базові засади соціальної роботи у сфері ВІЛ/СНІД;
- сучасні підходи до профілактики ВІЛ/СНІД, сутність первинної, вторинної, третинної та структурної профілактики у сфері ВІЛ/СНІД;
- шляхи передачі інфекції, специфіка перебігу ВІЛ/СНІД;
- соціальні аспекти проблеми ВІЛ/СНІД;
- інструментарій соціальної роботи у сфері ВІЛ/СНІД;
- особливості соціальної роботи з вразливими верствами населення;
- форми організації соціальної допомоги людям, котрі живуть з ВІЛ/СНІД
- інституції, які працюють у сфері ВІЛ/СНІД.
Уміння:
- базові засади соціальної роботи у сфері ВІЛ/СНІД;
- сучасними підходами до профілактиками ВІЛ/СНІД, її компоненти, специфіку організації профілактичної роботи з різними цільовими групами;
- інформацією про шляхи передачі інфекції, специфіку перебігу ВІЛ/СНІД;
- медичними аспектами проблеми ВІЛ/СНІД;
- особливості соціальної роботи з вразливими верствами населення;
- формами організації соціальної допомоги людям, котрі живуть з ВІЛ/СНІД;
- організації інституцій, які працюють у сфері ВІЛ/СНІД;
- попереджувати появу ризиків життя з ВІЛ – інфекцією;
- створювати профілактичні програми з точки зору їх результативності для роботи з різними цільовими групами;
- залучати потенціал громад щодо організації роботи у сфері ВІЛ/СНІД;

"Профорієнтаційна робота з безробітньою молоддю" (4 курс)

Деталі

 

АНОТАЦІЯ ДО ВИБІРКОВОГО КУРСУ
«ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З БЕЗРОБІТНОЮ МОЛОДДЮ»
для студентів зі спеціальності «Соціальна педагогіка»
(4 курс)
На сучасному етапі розвитку професійної освіти, відколи з'явилася і розвивається нова галузь освітньої практики - підготовка фахівців соціальної роботи, починає складатися комплексне і диференційоване розуміння професійної діяльності соціального педагога і соціального працівника.
Метою курсу є підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення профорієнтаційної роботи з безробітною молоддю
За навчальним планом спеціальності «Соціальна педагогіка» вивчення курсу «Профорієнтаційна робота з безробітною молоддю» передбачено протягом одного навчального семестру.
В тематичному плані представлено розподіл модулів за видами навчальних занять та самостійної роботи студентів. Загальний обсяг дисципліни складає 2,5 залікових кредити (90 години), що об’єднує різні види навчальної діяльності студента. Поряд з традиційними видами аудиторних занять, планується виконання індивідуальної аудиторної роботи під керівництвом викладача, коли проводиться колективне або індивідуальне консультування студентів та модульний контроль.
Самостійна робота студентів має дві складові: самостійна підготовка до аудиторних занять та підготовка до модульного контролю.
Дисципліна «Профорієнтаційна робота з безробітною молоддю» розрахована на 90 години. З них: 40 годин - на самостійну, 50 - на аудиторну роботу. Аудиторні години розподілені наступним чином: 26 годин лекційних і 10 години практичних та 14 години  індивідуальної роботи
У результаті вивчення дисципліни «Профорієнтаційна робота з безробітною молоддю» студенти повинні знати:
психофізіологічні та вікові особливості молоді;
причини та наслідки безробіття молоді
потреби молоді на шляху до самореалізації;
нормативно-правове регулювання молодіжного сегменту ринку праці;
останні дані Державного комітету статистики стосовно безробіття серед різних категорій молоді
особливості профорієнтаційної роботи з безробітною молоддю в центрах зайнятості, загальноосвітніх закладах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, центрах професійної орієнтації молоді, спеціалізованих молодіжних структурах тощо.
Студенти повинні уміти:
організовувати та провести індивідуальну та групову профорієнтаційну роботу з молоддю;
використовувати метод коучингу в профорієнтаційній роботі;
розробляти та впроваджувати спеціальні соціальні програми, реалізація яких сприяє не лише професійному самовизначенню, але й працевлаштуванню та зайнятості молоді;
організовувати дозвіллеву діяльність молоді, волонтерські та громадські об’єднання;
впроваджувати нові технології роботи.

"Соціально-педагогічна робота в громаді" (4 курс)

Деталі

 

Анотація до вибіркового курсу

«Соціально-педагогічна робота в громаді»

для студентів зі спеціальності «Соціальна педагогіка»

(4 курс)

Перспектива соціального розвитку України в умовах сьогодення вимагає зосередження уваги суспільства на вирішенні проблем щодо забезпечення соціального захисту, створення соціальних гарантій та умов для соціальної адаптації у життєвому полі особистостісім’ї, соціальному оточенні, громаді. У фокусі соціально-педагогічної роботи як науки, так і практики є вивчення впливу соціального середовища на соціальне становлення та життєдіяльності особистості. Таким соціальним середовищем, зокрема є територіальна громада як місце соціального життя людини та соціалізації. Саме тому сьогодні соціально-педагогічна робота в громадах набуває все більшого значення. Така робота потребує відповідно підготовлених фахівців.

Метою спецкурсу соціально-педагогічного циклу «Соціально-педагогічна робота в громаді» є формування у майбутніх фахівців когнітивного (знання) операційного (вміння) та мотиваційного компонентів готовності до роботи в громаді.

У результаті опанування спецкурсу студенти отримають знання про:

 • сучасні підходи до трактування поняття «громада»,

 • зарубіжний досвід соціальної роботи в громаді,

 • правові засади соціальної роботи в громаді,

 • концепції та моделі соціальної роботи в громаді,

 • особливості ресурсного забезпечення,

 • організацію соціальної взаємодії в громаді,

 • форми та методи соціально-педагогічної роботи в громаді.

Вивчення спецкурсу передбачає формування у студентів умінь щодо:

 • складання карти громади,

 • добирати інструментарій для визначення проблем та потреб членів громади,

 • активізувати розвиток громади,

 • визначати необхідні соціальні послуги для членів громади,

 • розробляти соціальні проекти для громади та здійснювати моніторинг їх впровадження.

Спецкурс соціально-педагогічного циклу «Соціально-педагогічна робота в громаді» розрахований на 90 год., з них 26 год. – на лекційну роботу, 10 год. – семінарські заняття, 40 год. – самостійна робота, інд. робота - 14 годин. Форма контролюзалік.

   

GTranslate  

Ukrainian Dutch English French Italian Polish Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

3213571
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1106
1168
5696
2449791
14852
28571
3213571

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-13 18:31:56
   

Хто зараз на сайті?  

На сайті 39 гостей та відсутні користувачі

   

Статистика  

Відвідувачі
2
Статті
587
Веб-посилання
78
Перегляди статей
1375666
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ