Uncategorised

Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери – освітня складова суспільного розвитку

Details

DSCN2077

Шановні учасники конференції! Просимо ознайомитись з програмою та матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (дистанційної) «Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери – освітня складова суспільного розвитку», яка відбудеться 1 квітня 2014 р. у дистанційному режимі. З приводу обговорення публікацій необхідно зв’язуватись з авторами за вказаною електронною адресою. Щиро дякуємо за співпрацю!

програма

 

Професійна_підготовка_студентів_соціально-педагогічної_сфери_-_освітня_складова_суспільного_розвитку

 

Шевченківські читання з нагоди 200-річчя Великого Кобзаря

Details

28 березня 2014 року

кафедра галузевої психології та психології управління

Інституту соціальної роботи та управління

спільно з  кафедрою культури української мови

Інституту української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

проводить Шевченківські читання з нагоди 200-річчя Великого Кобзаря

«Духовні скарби Т. Г. Шевченка»

Організатори заходу

Патинок Оксана Петрівна, заступник директора Інституту соціальної роботи та управління з навчально-методичної роботи, кандидат психологічних наук, доцент кафедри галузевої психології та психології управління.

Лобода Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культури української мови.

Виноградова Юлія Борисівна, викладач кафедри культури української мови

Порядок проведення

Літературний вінок за творами Т.Г. Шевченка, підготовлений студентами 1 курсу

Інституту соціальної роботи та управління.

● Показ презентацій студентів «Світове значення творчого доробку

Т.Г. Шевченка».

● Нагородження учасників вікторини «Шевченко і світ»

Виступи учасників

1. Шевчук С.В., завідувач кафедри культури української мови, академік АН ВО України, кандидат філологічних наук, професор

  • ● Роль Т.Г. Шевченка в становленні української          літературної мови.

2. Патинок О.П., заступник директора Інституту соціальної роботи та управління, кандидат психологічних наук, доцент

  • ●Вплив творчості Т.Г. Шевченка на формування мовної свідомості молоді.

3. Підкамінна Л.В., старший викладач кафедри культури української мови, кандидат філологічних наук

● Рецепція Т.Г. Шевченка у сучасному мовному просторі.

4. Ляховчук  Л.О., студентка Інституту соціальної роботи та управління, група 41 СППП

● Етнопсихологічні ідеї у творах Т.Г. Шевченка.

5. Плаксін С.В., студентка Інституту соціальної роботи та управління, група 24 СРПП

● Аналіз психологічних властивостей особистості за творами Т.Г. Шевченка.

6. Сахно В.О., студентка Інституту соціальної роботи та управління, група 14 СРПЗ

● Погляди Т.Г. Шевченка на національну освіту.

7. Сенчук М.П., студентка Інституту соціальної роботи та управління, група 17 СДМ

● Шевченківське дитинство як віковий період становлення його особистості.

8. Максимюк Н.,  студентка Інституту соціальної роботи та управління, група 24 СРПП

●Проблема сирітства у творчості Т.Г. Шевченка

9. Марценюк А.В., студентка Інституту соціальної роботи та управління, група 26 СРМ

●Формування самосвідомості громадянина-патріота  у творчості Т.Г. Шевченка

«ШКОЛА ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ» ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ

Details

«ШКОЛА ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ»

ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ:

Проведення навчально-демонстраційної сесії «Інформаційно-комунікаційні технології у системі соціальної освіти»

2 квітня 2014 року відбулася Навчально-демонстраційна сесія «Інформаційно-комунікаційні технології у системі соціальної освіти» з метою оптимізації обміну новітніми технологіями в умовах функціонування «Школи інноваційного досвіду» Інституту соціальної роботи та управління.

У роботі навчально-демостраційної сесії взяв участь професорсько-викладацький склад: 28 викладачів Інституту соціальної роботи та управління. У якості експертів були залучені провідні фахівці кафедри комп’ютерної інженерії Інституту інформатики: проф. Сергієнко Володимир Петрович, доц. Франчук Василь Михайлович, ст. викл. Кухар Людмила Олександрівна, ст.викл. Твердохлід Ігор Анатолійович.  

Обговорювались питання (напрямки):

•  Інноваційний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

•  Технологія створення тестів навчальних досягнень студентів та практичний досвід проведення тестування.

•  Технологія створення та використання інформаційних ресурсів навчальної дисципліни.

•  Інноваційний досвід використання хмарних технологій у навчальній діяльності викладача.

Проблемам теорії та практики застосуванняWeb – орієнтованих систем навчання, зокрема системи Moodle присвячено виступ доцента Франчука В.М., який окреслив переваги та труднощі використання новітніх технологій в навчальному процесі, розкрив основні вимоги до апаратного та програмного забезпечення.

В обговоренні питань стосовно елементів навчального курсу та особливостей їх використання у практичній діяльності викладача взяли участь викладачі кафедри теорії та технології соціальної роботи: професор Карпенко О.Г. (завідувач кафедри теорії та технології соціальної роботи), доц. Савельчук І.Б., доц. Романова Н.Ф, доц. Артеменко І.Е., доц. Годлевська Д.М., ст. викладач Синякова В.Б., ст. викладач Голубенко Т.О., викладач Житинська М.О.

Активно обговорювались питання реєстрації та замовлення навчальних курсів, їх наповнення лекціями, практичними завданнями, розміщення в курсі таких елементів як анкета, опитування, глосарій, семінар викладачами кафедри соціальної педагогіки: доц. Вакуленко О.В., доц. Мирошніченко Н.О., в.о. доц. Міхєєва О. Ю, ст. викладач Ясточкіна І.А., ст. викладач Вареніч В.В., викладач Бованенко О.О., викладач Дзюбенко Н.М., викладач Неїжпапа Л.С., викладач Соляник М.Г.

Питання практичної роботи з електронним журналом з навчальних дисциплін обговорювали викладачі кафедри соціальної політики: професор Ярошенко А.О. (завідувач кафедри соціальної політики), доц. Агапова М.Б., доц. Місютіна В.І., доц. Пасічніченко С.В., викладач Кривчун І.П.

Проблемам ефективного використання викладачами технології створення тестів навчальних досягнень студентів було присвячено виступ старшого викладача Кухар Л.О., яка проаналізувалаосновні прийоми, що використовуються у конструюванні тестів, обґрунтувала етапи, визначила проблеми та типові помилки, які допускають викладачі при розробці тестових завдань та тестів в цілому.

У обговоренні питань стосовно дотримання усіх вимог і етапів конструювання тестів взяли участь викладачі кафедри соціально – правового захисту населення:  професор Ковчина І.М. (завідувач кафедри соціально – правового захисту населення), викладач Радчук І. Ю., доц. Панченко М.В., викладач Черепінська С.В.

Питання забезпечення надійності та валідності результатів тестування навчальних досягнень студентів активно обговорювались викладачами кафедри галузевої психології та психології управління: кандидат психологічних наук, доц. Мельничук О.Б. (завідувач кафедри галузевої психології та психології управління). кандидат психологічних наук, доц. Патинок О.П.(заступник директора з навчально – методичної роботи).

Підсумки роботи:

Обмін новітніми технологіями між викладачами кафедри комп’ютерної інженерії (завідувач кафедри професор Сергієнко Володимир Петрович) та викладачами Інституту соціальної роботи та управління (директор Інституту професор Ярошенко Алла Олександрівна) сприяв реалізації основних принципів:

·     доступності та забезпечення права вибору кожним викладачем змісту, форм та засобів підвищення кваліфікації;

·     інноваційної спрямованості щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;

·     соціального партнерства у навчальній, методичній та дослідній діяльності Інституту соціальної роботи та управління і кафедрою комп’ютерної інженерії Інституту інформатики НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Усі присутні виявили готовність до подальшої співпраці – наступне спільне засідання «Школи інноваційного досвіду» планується 23 квітня в Інституті інформатики – кафедра комп’ютерної інженерії.

                                                                  Голова Науково – методичної Ради Савельчук І.Б.

ФОТОЗВІТ

 

Read more: «ШКОЛА ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ» ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ

ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ ФОРУМ ДЛЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Details

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.П.ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

АНОНС

8 квітня 2014 року (11.00-14.00)

кафедра теорії та технології соціальної роботи

Інституту соціальної роботи та управління спільно з

Київським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить

ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ ФОРУМ

ДЛЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета заходузалучення досвідчених соціальних працівників до роботи зі студентами. інтерактивне спілкування на професійну тематику; обговорення специфіки соціальної роботи з різними групами клієнтів; формування бази виробничої та стажерської практики та популяризація волонтерської роботи.

Учасники заходу:

       соціальні працівники, які працюють у спеціалізованих соціальних службах Київського міського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді;

        студенти 2 курсу, майбутні соціальні працівники;

 провідні експерти у сфері соціальної роботи.

Місце проведення:

вул. Освіти, 6

Інститут соціальної роботи та управління;

5 поверх, ауд. 60 та 63

Відповідальна за проведення заходу:

Романова Наталія Федорівна, доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи Інституту соціальної роботи та управління

к. т. 0992306938

(к.55, 5 поверх; кафедри теорії та технології соціальної роботи, тел. 2469178)

''Фіолетовий день''

Details

   Благодійний фонд "Асоціація батьків дітей з аутизмом" та студенти-волонтери ІСРУ взяли участь у міжнародній щорічній акції "Фіолетовий день", яка пройшла 26 березня 2014 року. Метою акції - підтримка родин дітей з аутизмом, що страждають на епілепсію, та в цілому людей, яких стосується ця проблема.hWtByYE-iSI

Поїздка у Канів

Details

qeMlm9j71X0   Сьогодні мені випала можливість побувати у місті Канів! Як всім відомо це місто в якому похований український поет та художник - Тарас Григорович Шевченко! 

Read more: Поїздка у Канів

Графік консультацій викладачів на ІІ семестр 2013 - 2014 н.р. Кафедри галузевої психології та психології управління

Details

Графік консультацій

викладачів на ІІ семестр 2013 - 2014 н.р.

Кафедри галузевої психології та психології управління

п/п

ПІП

викладача

день

консультації

час

консультації

1

Зав. каф.

Мельничук О.Б.

середа

       ______________

15.30-17.00

четвер

15.30-17.00  

2

доц. Вольнова Л.М.

вівторок

12.30-13.30

3

доц. Патинок О.П.

вівторок

11.00-13.00

4

доц. Дьоміна Г.А.

вівторок

11.00-12.30

5

доц. Зеленін В.В.

середа

15.30 – 17.00

6

доц. Трухін І.О.

пятниця

17.00-18.00

7

викл. Башук Л. П.

четвер

15.30 – 17.00

8

доц. Ічанська О.М.

середа

15.30 – 17:00

9

проф. Біла І. М.

середа

12.30-14.00

10

проф. Шмаргун В. М.

четвер

12.30-14.00

Завідувач кафедри

галузевої психології

та психології управління                            О.Б. Мельничук 

ГРАФІК МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГАЛУЗЕВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ НА ІІ СЕМЕСТР 2013-2014 н.р.

Details

ГРАФІК МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ВИКЛАДАЧІВ

КАФЕДРИ ГАЛУЗЕВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

НА ІІ СЕМЕСТР 2013-2014 н.р.

Викладач

Група

Дисципліна

Зміст роботи (модулі)

Дата

Зав. кафедри

Мельничук О.Б.

33 СРПП

34 СРПЗ, 35 СРМ

 

Психодіагностика

 

1 модуль

02.04.2014

31 СППП

02.04.2014

доц.

Вольнова Л.М.

21 СППП

Історія психології

1 модуль

2 модуль

3 модуль

4 модуль

25.02.2014

04.03.2014

15.04.2014

27.05.2014

11 СППП

12 СППЗ

Загальна психологія

1 модуль

2 модуль

3 модуль

11.03.2014

06.04.2014

03.05.2014

доц.

Патинок О.П.

13 СРПП,

14 СРПЗ, 15 СРМ

Психологія

1 модуль

2 модуль

31.03.2014

26.05.2014

24 СРПП,25 СРПЗ

26 СРМ

Психологія

1 модуль

2 модуль

08.04.2014

03.06.2014

доц.

Дьоміна Г. А.

11 СППП

12 СППЗ

Вікова та педагогічна психологія

1 модуль

2 модуль

3 модуль

16.03.2014

03.04.2014

22.05.2014

21 СППП

Організація психологічної служби

1 модуль

2 модуль

25.03.2014

13.05.2014

5мСРПП

Соціальна психіатрія і наркологія

1 модуль

22.05.2014

доц.

Зеленін В.В.

44СРПП

Практична психологія в системі соц. роб.

1 модуль

16.04.2014

52СРПП+5мСРПП

Технології консультування і посередництва

1 модуль

16.04.2014

51СППП+5мСППП

Тренінг самопізнання

1 модуль

16.04.2014

доц.

Трухін І.О.

41 СППП

Патопсихологія

1 модуль

2 модуль

28.04.2014

23.05.2014

42 СППП

1 модуль

2 модуль

26.04.2014

20.05.2014

доц.

 Ічанська О. М.

41 СППП

42 СППП

Самовиховання і саморегуляція

1 модуль

2 модуль

30.04.2014

14.05.2014

Завідувач кафедри                                                                                                                                                 доц. Мельничук О.Б.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ГАЛУЗЕВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ НА ІІ СЕМЕСТР 2013 - 2014н.р.

Details

ГРАФІК  ПРОВЕДЕННЯ ВіДКРИТих ЗАНЯТь ВИКЛАДАЧАМИ
Кафедри
галузевої психології та психології управління

на ІІ семестр  2013 - 2014н.р.

Read more: ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ГАЛУЗЕВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ...

План виховної роботи викладачів кафедри галузевої психології та психології управління в гуртожитку на 2013-2014 н. р.

Details

План виховної роботи

викладачів кафедри галузевої психології та психології управління

в гуртожитку на 2013-2014 н. р.

ПІБ викладача

Назва заходу

Дата проведення

І СЕМЕСТР

1.

Мельничук О. Б.

Психологічна бесіда Гуртожиток – наш дім

вересень (16.09)

2.

Вольнова Л. М.

Бесіда-заклик Моя участь в житті гуртожитку

жовтень (07.10)

3.

Патинок О. П.

Розповідь Із витоків студентського життя в гуртожитку

листопад (14.11)

4.

Трухін І. О.

Бесіда Моральне самовизначення студентів

грудень (16.12)

5.

Дьоміна Г. А.

Бесіда-заклик Опало листя - беремось до справи

жовтень (21.10)

6.

Зеленін В. В

Психологічний тренінг Самовизначення в освітньому просторі

листопад (29.11)

7.

Башук Л. П.

Дебати Життя в студентському гуртожитку: плюси та мінуси

грудень (17.12)

ІІ СЕМЕСТР

1.

Мельничук О. Б.

Бесіда “Психологія особистості в умовах проживання в гуртожитку”

січень (27.01)

2.

Вольнова Л. М.

Анкетування щодо умов проживання в гуртожитку з метою їх покращення

лютий (20.02)

3.

Патинок О. П.

Студентський захід Ми за озеленення території гуртожитку

березень (20.03)

4.

Трухін І. О.

Бесіда Толерантне ставлення до співмешканців

квітень(21.04)

5.

Дьоміна Г. А.

Ознайомлення з законодавчою базою щодо проживання в гуртожитку

лютий (03.02)

6.

Зеленін В. В

Тренінг Здоровя у твоїх руках!

березень (11.03)

7.

Башук Л. П.

Диспут Інтернет в моєму житті: за і проти””

травень (19.05)

Завідувач кафедри

галузевої психології та

психології управління                                      доц. Мельничук О. Б.

Графік взаємовідвідувань викладачів кафедри галузевої психології та психології управління на ІІ семестр 2013 - 2014 н.р.

Details

Графік взаємовідвідувань викладачів

 кафедри галузевої психології та психології управління

 на ІІ семестр 2013 - 2014 н.р.

№ п/п

ПІБ, посада

викладача, що готує відкрите заняття

ПІБ, посада

викладачів, що відвід. відкрите заняття

Дисципліна,

тема лекції (вид заняття)

Факультет, група

Дата, год

проведення

1.

Мельничук О.Б.

завідувач кафедри

Вольнова Л.М.

Дьоміна Г. А.

Психодіагностика

Тести в психодіагностиці

(лекційне)

31 СППП

26.02.2014

15.30

2.

Вольнова Л.М.

доцент кафедри

Патинок О.П

Ічанська О. М.

Загальна психологія

Здібності

(практичне)

11 СППП

27.02.2014

11.00

3.

Патинок О.П.

доцент кафедри

Мельничук О.Б.

Трухін І. О.

Психологія

Психологія спілкування”

(семінарське)

15 СРМ

01.04.2014

9.30

4.

Дьоміна Г. А.

доцент кафедри

Шмаргун В. М.

Зеленін В. В.

Організація діяльності психологічної служби

«Основні види та напрямки діяльності психологічної служби»

(лекційне)

21 СППП

25.02.2014

9.30

5.

Трухін І.О.

доцент кафедри

Біла І. М.

Башук Л. П.

Патопсихологія

“Розлади зрілої особистості за сучасною класифікацією” (лекційне)

41 СППП

42 СППП

25.04.2014

14.00

6.

Зеленін В.В.

доцент кафедри

Патинок О.П.

Вольнова Л.М.

Технології консультування та посередництва

«Процес психологічного консультування: підготовка і проведення, його етапи і процедури»

(лекційне)

52СРПП

03.03.2014 14.00

7.

Ічанська О.М.

доцент кафедри

Зеленін В.В.

Дьоміна Г. А.

Самовиховання і саморегуляція особистості

Методи  саморегуляції у практиці  гештальттерапії та когнітивної терапії

(лекційне)

41 СППП

42 СППП

30.04.2014

12.30

Завідувач кафедри

галузевої психології

та психології управління                                                                                   доц. О.Б.Мельничук

   

GTranslate  

Ukrainian Dutch English French Italian Polish Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

4565269
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1860
3465
15321
3777970
60902
78105
4565269

Your IP: 185.191.171.34
Server Time: 2020-09-24 13:56:14
   

Хто зараз на сайті?  

We have 36 guests and no members online

   

Статистика  

Visitors
2
Articles
587
Web Links
78
Articles View Hits
1896024
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ