Uncategorised

Structure

Details
Institute of social work and managment
Пример изображения
Deputy of director of education and methodical work, candidate of psyhological science, senior lector
O.Patynok

 
 


Derictor of the Institute
doctor of pedadogogic science, pro professor
A.Kapska

 

 

Preparation:
Social pedagogy
Specialycity:
- Bachelor of social pedagogic
- Specialist of social pedagogic
- Master of social pedagogic
Specialisations:
- Practical psychology
- Legal protection
- Teacher of social-pedagogic subjects
 
 

 
 
Пример изображенияDeputy of director of social-
educational work,
candidate of pedagogic science,
docent      
A.Godlevska


 
      
 
                Master class of social work


 
   
 
Пример изображения
 
 
 
 
 Preparation:
Social work
Specialycity:
- Bachelor of social work
- Specialist  - social worker
- Master of social work
Specialisations:

-   Practycal psyhology

-   Lagal protection
-   Managment of social work

 

 


 

 

 
 
 

 

Пример изображения

 

 Пример изображения

  Now in Institute study 903 students,
including 72 specialists, 102 master's


 

Research school of A.Kapska
 

 

Department of Social pedagogics

  Operates 15 years and approved
as a scientific center in
Ukraine on social and educational
science, in department is a scientific school. Chief is a professor A.Kapska


 

Department of theory and technology of social work

 
Work since 2003 year,prepares bachelors, speciialist and masters on specilycity "Social work", "Managment of social sphere", "Social pedagogy". There are 11 teachers at departament.
Chief of department is a doctor of pedagogic science O.Karpenko


                                                
 The roundtable  "Problems
of technology of social work"

Department of directions psychology and psychology of manage
 
Started its development in professional activities by September 1, 2003. The chief of department is  a candidate of psychological science ,docent O.Melnychuk. 


 
 
Пример изображения

 
 In the department operates
psychological training club Caerus, head teacher.
V. Zelenin
Training classes "Emotions".
Chief of it is a candidate of psychologic science L. Volnova
 
 
 
 
Department of social and legal protection
 The Chief is candidate of pedagogic. science, docent I.Kovchyna. Department is  provides prepare to work in social and legal protection for various categories of population.
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
There is work  Human Rights Defenders school
Head teacher is O. Kabanets

Пример изображения
The Institute is continuing grow!

During the period 2004-2008 years teachers were reserve 5 doctoral and 13 master's theses, as well as prepared and published 5 monographs, 102 books and manuals, and 32 specialized collections of scientific works,  50 teaching materials, 290 topics.

Contacs

Details

Institute of Social Work and Management
03037, Ukraine, Kyiv, 6 Osvitu str.
(044) 249-35-91

Контакти

Details

Адреса: м.Київ, вул. Освіти, 6

                 4 поверх, ауд.52

              Тел. 8 (044) 249-35-91

http:// www.isru.npu.edu.ua

Завжди раді Вам в стінах Інституту соціальної роботи та управління!

Студентське життя

Details

Події

Details  

Оголошення

Details  

Освітні ресурси

Details  

Освітні послуги

Details

Код послуги

Назва послуги

Вид послуги

Кафедра соціальної педагогіки

 

 

 

 

 

Соціально-педагогічні послуги:

-            Здійснення консультування клієнтів щодо реалізації прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві.

-            Проведення просвітницької роботи щодо всебічного і гармонійного розвитку дитини; особливостей сім’ї  і сімейних стосунків. 

-            Організація соціального супроводу клієнта та соціально-позитивної діяльності дітей та молоді.

-            Координація роботи з різними установами та фахівцями.

консультування

проведення семінарів, круглих столів, консультування

консультування,

рекомендації

рекомендації

 

Соціально-економічні послуги:

-            Організація громадської роботи  серед молоді як можливого виду громадської трудової діяльності.

проведення консультацій, круглих столів

 

 

 

Інформаційні послуги:

-            Надання клієнтам інформації шляхом отримання: графіків роботи закладів соціального спрямування, освіти, охорони здоров’я, центрів зайнятості, органів виконавчої влади місцевого самоврядування; послуг, які можна отримати в центрах СССДМ, при використанні розповсюдження буклетів, листівок, пам’яток, плакатів з питань роботи державних соціальних служб, спеціалізованих центрів та інших закладів соціального спрямування.

-           Здійснення інформаційно-пропагандистських та соціально-рекламних послуг.

лекції, круглі столи

 лекції, консультації  

 

Юридичні послуги:

-            Проведення консультування клієнтів з різних питань.

-            Проведення правової пропаганди.

консультування

круглі столи

 

-            Розробка методичного забезпечення начальних програм за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

 

 

Освітні послуги:

-         Розробка навчально-методичних посібників з усіх          напрямків та видів соціальної роботи.

-         Підготовка та перепідготовка фахівців соціальних служб і спеціалізованих центрів.

-         Оцінка професійної компетентності спеціалістів.

 круглі столи

 лекції

тренінгові заняття

 

Кафедра теорії та технології соціальної роботи

 

- організація і проведення соціологічних досліджень; - методологія наукових досліджень з проблем соціальної роботи.

проведення семінарів,

круглих столів

 

- системний аналіз соціальної роботи в Україні.

лекції, бесіди

 

- організація наукових, науково-практичних та програмно-методичних комунікаційних заходів з питань соціальної роботи в Україні.

консультації

 

- розроблення і формування сучасної програмно-методичної бази навчання фахівців у сфері соціальної роботи в Україні.

- проведення навчальних заходів та науково-дослідних робіт з проблем соціальної роботи

консультативна допомога

методична допомога 

 

- проведення лекцій, семінарських практичних занять, круглих столів, дискусій з державно-управлінської тематики;-

  тренінги;

- експертиза.

проведення НДР, експертиза, рекомендації.

 

- експертиза нормативної, варіативної та вибіркової частини  навчальних програм за спеціальністю 6.0200 „Соціальна робота”

консультування

 

- розробка методичного забезпечення навчальних програм за спеціальністю: 6.0200 „Соціальна робота”

Економічна оцінка

 

консультування с питань:

- соціальної політики щодо розвитку соціальних відносин;

- реформування соціальної структури суспільства;

- формування та реалізація гуманітарної політики в Україні;

- проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави;

- соціального захисту працюючого населення;

- соціальної допомоги малозабезпечених верств населення та осіб з особливими потребами;

- пенсійного забезпечення та можливостей пенсійної реформи для різних вікових груп населення;

- державної політики у сфері ринку праці та соціально-трудових відносин;

- державної демографічної політики.

консультування

Кафедра соціальної та організаційної психології

 

 Психодіагностика клієнтів:

-проводити діагностику особистості (діагностика інтелектуально-пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфери особистості, ставлення індивідів до себе й до оточення);

- здійснити психолого-педагогічну думку;

- здійснити соціально-психологічну діагностику;

- відбирати методики для обстеження відповідно до результатів діагностики;

- володіти технологіями обробки, систематизації та інтеграції отриманих результатів.

 

 

Консультування клієнтів з соціально-психологічних проблем:

- проводити сімейне консультування;

-  здійснювати консультування з питань інтимно-особистісної сфери;

- проводити психолого-педагогічне консультування;

- володіти організаційними формами у проведенні індивідуальної та групової роботи;

- володіти техніками, прийомами і методами психоконсультаційної роботи.

Консультативно-інформаційна допомога

 

Психологічна допомога в соціальній реабілітації та адаптації клієнтів:

-  здійснювати реабілітацію на рівні особистості;

- здійснювати реабілітацію на рівні суб'єкта діяльності;

- здійснювати реабілітацію на рівні соціального суб'єкта;

- тренінг спілкування і рольової поведінки, тренінг досягнень, оволодіння соціальними ролями, арттерапія, соціально-психологічна підтримка, ігрова психокорекція поведінки, відтворення провідної діяльності та мотивації досягнення).

 

 

Проведення лекцій, семінарських практичних занять, круглих столів, дискусій з соціально-психологічної тематики

 

 

Проведення психокорекції клієнтів:

- здійснювати корекцію пізнавальної сфери особистості;

- здійснювати корекцію емоційно-особистісної сфери та поведінки;

- корегувати міжособистісні відносини;

- володіти техніками і методиками психокорекції (складання психокорекцій них програм; залучення найближчого соціального оточення до участі в корекційній програмі; ігротерапія, арттерапія, психогімнастика, методи поведінкової корекції, психодрама, методики корекції сімейних і дитячо-родинних відносин).

 

 

Надання психологічної допомоги батькам та педагогам:

- сформувати психологічні установки педагогів і батьків на роль сім'ї в становленні особистості;

- проведення психологічної діагностики сім’ї, умов сімейного виховання і потреб батьків;

- здійснення психологічну профілактику сім’ї і педколективу;

- здійснення психолого-педагогічної допомоги сім’ї;

- формування навичок педагогічного і сімейного спілкування;

-  володіти і використовувати методики роботи з батьками (сімейне консультування і психотерапія, психогігієна спілкування, школи для батьків, індивідуальні і сімейні консультації, сімейна психотерапія, тренінг культури тілесності та міжособистісних відносин) та методики роботи з вчителями (психологічна гімнастика, аутотренінг, сеанси релаксації, тренінги свідомості, рольової поведінки та спілкування, модульні шкільні курси педмайстерності, індивідуальні консультації по творчому розвитку особистості вчителя, соціально-психологічний тренінг педагогічного спілкування).

Консультування

 

Проведення прикладних психологічних досліджень:

- проводити оглядово-аналітичне вивчення ситуації, особистості, її поведінки;

- здійснити оглядово-критичний аналіз і зробити висновки стосовно проблеми;

- дати теоретичне обґрунтування проблеми;

- здійснити емпірично-описове та емпірично-пояснювальне дослідження;

- розробити методичне забезпечення психологічного дослідження та шляхи застосування результатів у практиці.

 

 

Надання соціально-медичних послуг:

- інформування клієнтів про ризики здоров’я;

- інформування ін’єкційних споживачів наркотичних речовин;

 

 

Соціально-економічні послуги:

- здійснювати телефонні та особистісні контакти з керівниками установ, різного типу фондів;

- використовувати закон України „Про благодійництво та благодійні організації".

- створювати банк даних осіб, які потребують гуманітарної допомоги за категоріями, формами, терміновістю надання гуманітарної допомоги;

- організовувати роботу комісії щодо розподілу та видачі гуманітарної допомоги клієнтам;

- залучати волонтерів до роботи за цим напрямом;

- аналізувати соціальні проблеми клієнтів, визначати необхідність направлення клієнта до притулку;

- встановлювати особисті контакти з керівниками відповідних закладів, укладати угоди про співробітництво;

- організовувати громадські роботи серед молоді як можливого виду громадської трудової діяльності;

-  проводити інформаційні кампанії щодо пошуку молоді, яка бажає брати участь у
громадських роботах (через місцеві ЗМІ, школи, вищі навчальні заклади, центри
працевлаштування тощо);

- інформувати клієнтів з питань працевлаштування шляхом проведення індивідуальної роботи з кожним із них щодо можливого вибору місця та виду діяльності;

-  проводити аналіз результатів різних видів діяльності щодо даної проблеми.

-  здійснювати супровід клієнтів, які повернулися з місць позбавлення волі.

 

 

Інформаційні послуги:

- проведення консультування клієнтів з різних питань.

 

 

 

 

 

 

 

Новини

Details

17-18 квітня 2007 року Інститут соціальної роботи та управління разом з Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді, за сприяння Міністерства освіти і науки України, міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики, Академії Педагогічних Наук України провів Міжнародну науково-практичну конференцію “Соціальна робота в Україні: вектор розвитку в третьому тисячолітті”. Тематичними напрямками конференції є: теоретико-методичні засади соціальної роботи; соціальна політика держави як стратегічний орієнтир соціальної роботи; теорія і практика професійної підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів у контексті Болонської системи; корпоративний та галузевий менеджмент соціальної роботи; психологічні умови підвищення ефективності соціальної роботи з різними соціальними групами; інноваційні технології соціальної роботи з різними категоріями населення; механізми реалізації партнерства у соціальній роботі. І.М.Ковчина Тел для довідок: 2499135, факс 2498822.


В Інституті соціальної роботи та управління з успіхом пройшли публічні захисти дисертаційних досліджень викладачів Годлевської Дани Миколаївни та Стрєлковської Анни Леонідівни. Вітаємо з початком наукової діяльності!!!
Студенти 13 та 23 груп спеціалізації “Соціально-правовий захист населення” відвідали Білоцерківське училище професійної підготовки працівників кримінально-виконавчої системи (начальник училища Василь Андрійович Костенко). Слухачі училища та студенти взяли участь у семінарі, на якому ознайомилися із роботою працівників кримінально-виконавчої системи. Сердечно дякуємо всім учасникам.
18 травня відбулася студентська конференція, на секційних засіданнях якої виступили магістри спеціальності “Соціальна робота. Практична психологія” : 1. Плевако О.П. Діяльність соціального педагога з профілактики ВІЛ\СНІДУ в системі позанавчальної виховної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. 2. Москаленко М. О. Особливості діяльності соціального педагога центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 3. Метельська О.С. Діяльність соціального педагога по захисту прав „дітей вулиці” (зарубіжний та вітчизняний досвід). 4. Карпова Ю.Г. Соціально-педагогічні умови оптимізації профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів.
В Інституті соціальної роботи та управління пройшла Третя Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності “Соціальна робота” для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 9 - 11 квітня 2007 р. Переможцями стали: Пономарьова Віра Миколаївна (4 курс) Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (м. Луганськ) Гаврилів Наталія Володимирівна (4 курс) Національний університет „Львівська політехніка” (м. Львів) Гришина Тетяна Євгенівна (3 курс) НПУ імені М. П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління ( м.Київ) Вітаємо!

 Вийшов з друку збірник наукових праць “Соціалізація особистості”, том ХХХУIII, в якому публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів за спеціальністю “педагогічні науки”.

ЗМІСТ Збірника „Соціалізація особистості”, том ХХУIII (весна 2007 рік) І. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
А.Й.Капська Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників...............................................................................................................................................................................3

Р.Х.Вайнола Пріоритет особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в зарубіжних моделях професійної підготовки..............................................................................................................................14

І.В.Пєша Соціальний супровід клієнта: сутність та технологія реалізації...............................................................................................................................26

В.І.Косовець Суть соціальної активності особистості як психолого-педагогічної проблеми...............................................................................................................................33

В.Костів Закономірності й принципи процесуродинного виховання..............................................................................................................................44

Л. Фуштей Розвиток суспільного опікунства в Київській Русі.........................................................................................................................................60

І. М. Цапенко Деякі аспекти використання арт-терапевтичних технік в соціально-педагогічній діяльності.......................................................................................................69

С.П.Панченко Актуальність проблеми профілактики насилля та жорстокого поводження з дітьми у сім’ї................................................................................................75

О.Міхеєва Історичні етапи становлення опіки над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки.....................................................................................84

О.З.Швед Соціальне середовище як виховний чинник у педагогічній спадщині С. Шацького...............................................................................................................................89

М. В.Чиж, студентка Формування духовності особистості в об’єднаннях за інтересами.............................................................................................................................94

ІІ. ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ І ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

А.С.Димитрієв Генеза розгортання теорії самоорганізації в освітньому просторі................................................................................................................................101

С.П.Шелест Історична генеза суїцидальної поведінки неповнолітніх.......................................................................................................................111

О.В.Єременко Педагогічна спрямованість підготовки студентів магістратури в системі музичної освіти....................................................................................................119

О.І. Матяш, Л.П. Гусак Роль професійної спрямованості навчання математики у системі підготовки фахівців економічних спеціальностей..................................................................................................................128

М.Г.Соляник  Створення соціальних гуртожитків як одна із умов підтримки випускників шкіл-інтернатів.............................................................................................135

 Л.І.Дябел Особливості соціально-виховної роботи куратора зі студентами першого курсу.....................................................................................................................141

 Н.О.Мирошніченко Професійна підготовка соціальних педагогів до сприяння інтеграції інвалідів у соціальне середовище...............................................................150

 І.Б. Міщенко Інтегративний підхід до визначення результату професійної підготовки фахівців у системі соціальної освіти....................................................................................................................................159

Ж.В. Петрочко Передумови та реалії реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування...............................................169

О.М.Ельбрухт Формування професійної відповідальності викладача вищої школи.....................................................................................................................................181

О.Г.Карпенко Особливості використання професійно-орієнтовних технологій при підготовці соціального працівника в умовах вищого навчального закладу..................................................................................................................................191

ІІІ. ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ТА ПРОФТЕХОСВІТИ

О.П. Плевако, студентка Профілактика ВІЛ/СНІДУ у позанавчальній роботі зі старшокласниками..............................................................................................................201

Л.В.Бернадська Методи і форми виховання толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності.................................................................................................208

А.В. Чубатенко Гендерна соціалізація школярів у США: теоретичні і практичні підходи........................................................................................................218

І.О.Буднік Розвиток творчого потенціалу старшокласників у соціально-педагогічній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів......................................................................................................225

Л.С. Сівківська Деякі аспекти навчання старшокласників в класах профільного спрямування.............................................................................................234

Історія інституту

Details Історія інституту
   

GTranslate  

Ukrainian Dutch English French Italian Polish Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

4565352
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1943
3465
15404
3777970
60985
78105
4565352

Your IP: 3.235.105.97
Server Time: 2020-09-24 14:28:37
   

Хто зараз на сайті?  

We have 30 guests and no members online

   

Статистика  

Visitors
2
Articles
587
Web Links
78
Articles View Hits
1896047
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ